1. Đặt hàng qua Ứng Dụng Go Việt:   
  2. Đặt hàng qua Ứng Dụng Grab Food :
  3. Đặt hàng trực tiếp với chi nhánh:
  • Nhận thông tin đặt cơm từ 8h30 & 19h30
  • Miễn phí giao hàng từ 7 phần trở lên
  • Giao hàng trong bán kính 5km