1. Đặt hàng qua Ứng Dụng Grab Food

  1. Đặt hàng trực tiếp với chi nhánh:
  • Nhận thông tin đặt cơm từ 8h30 & 19h30
  • Miễn phí giao hàng từ 10 phần trở lên
  • Giao hàng trong bán kính 5km