1. Đặt hàng qua Ứng Dụng Go Việt:      
  2. Đặt hàng trực tiếp với chi nhánh:
  • Nhận thông tin đặt cơm trước 10h00 & 17h00
  • Miễn phí giao hàng từ 7 phần trở lên
  • Giao hàng trong bán kính 5km